Käsiteltyjä tapauksia

TEKSTIILIHUOLLON ASIANTUNTIJALAUTAKUNNASSA VUONNA 2018 KÄSITELLYT TAPAUKSET

Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 2 pesulan ja asiakkaan välistä riitatapausta. 

Tapauksista laaditut referaatit löytyvät tuoteryhmäkohtaisesti sivussa olevien linkkien takaa.

Molemmat lautakunnan päätökset aiheuttivat pesulalle velvoitteen joko täysi- tai osakorvauksena. Osakorvauksen aiheutti pesu hoito-ohjeesta poikkeavalla tavalla, eikä siitä ollut sovittu asiakkaan kanssa.


TEKSTIILIHUOLLON ASIANTUNTIJALAUTAKUNNASSA VUONNA 2017 KÄSITELLYT TAPAUKSET

Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 4 pesulan ja asiakkaan välistä riitatapausta, joista kaksi koski mattoja.

Tapauksista laaditut referaatit löytyvät tuoteryhmäkohtaisesti sivussa olevien linkkien takaa.

Yksi lautakunnan päätös aiheutti pesulalle velvoitteen joko täysi- tai osakorvauksena.


TEKSTIILIHUOLLON ASIANTUNTIJALAUTAKUNNASSA VUONNA 2016 KÄSITELLYT TAPAUKSET

Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 6 pesulan ja asiakkaan välistä riitatapausta, joista kaksi koski mattoja.

Tapauksista laaditut referaatit löytyvät tuoteryhmäkohtaisesti sivussa olevien linkkien takaa.

Kaksi lautakunnan päätöstä aiheutti pesuloille velvotteita joko täysi- tai osakorvauksena.

TEKSTIILIHUOLLON ASIANTUNTIJALAUTAKUNNASSA VUONNA 2015 KÄSITELLYT TAPAUKSET

Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 13 pesulan ja asiakkaan välistä riitatapausta, joista seitsemän koski mattoja.

Tapauksista laaditut referaatit löytyvät tuoteryhmäkohtaisesti sivussa olevien linkkien takaa.

Pesula oli korvausvelvollinen seitsemässä tapauksessa kolmestatoista.


TEKSTIILIHUOLLON ASIANTUNTIJALAUTAKUNNASSA VUONNA 2014 KÄSITELLYT TAPAUKSET

Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 4 pesulan ja asiakkaan välistä riitatapausta, joista kolme tapausta koski untuvatakkeja.

Tapauksista laaditut referaatit löytyvät tuoteryhmäkohtaisesti sivussa olevien linkkien takaa.

Kolme lautakunnan käsittelemään tapausta ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä. Mahdolliset muutokset tuotteissa ovat olleet valmistajan/myyjäliikkeen vastuulla.

Yhdessä tapauksessa pesulan tarjoama ilmainen pesu riitti lautakunnan mielestä korvaukseksi asiakkaalle.

 

TEKSTIILIHUOLLON ASIANTUNTIJALAUTAKUNNASSA VUONNA 2011 KÄSITELLYT TAPAUKSET

Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 17 pesulan ja asiakkaan välistä riitatapausta, joista valtaosa koski mattoja. Tapauksista laaditut referaatit löytyvät tuoteryhmäkohtaisesti sivussa olevien linkkien takaa.

Lautakunnan käsittelemistä tapauksista 35 % pesula joutui korvaamaan tuotteen asiakkaalle ja 6 % lautakunta suositteli pesulalle tuotteen uusintapesua, viimeistystä tai korjausta.

Riitatapauksista 59 % ei aiheuttanut lautakunnan käsittelyn perusteella jatkotoimenpiteitä. Mahdolliset muutokset tuotteissa ovat olleet valmistajan, myyjän tai kuluttajan omalla vastuulla.