Standardisointi

Tekstiilihuoltoalan standardisointia hoitaa Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry.

TEVASTAn toimialaan kuuluvat tekstiilit ja tekstiilituotteet, jalkineet, leikkaustekstiilit, suojavaatteet, jalkojen suojaimet, nahka, höyhenet ja untuvat, sekä välillisesti tekstiilihuolto.

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt, SFS:n toimialayhteisösopimus sekä standardisointityölle asetetut eurooppalaisen standardisoinnin kattojärjestö CENin kriteerit.

TEVASTAn tehtävänä on hoitaa toimialansa standardisointityötä Suomessa ja edustaa standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä Suomea eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardisointityössä.

TEVASTA antaa vaikuttamismahdollisuudet laadittaviin toimialan standardeihin Suomen elinkeinoelämän ja kuluttajien tarpeiden huomioimiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä teollisuuden, kaupan, tutkimus- ja testauslaitosten, viranomaisten ja kuluttajien kanssa.

Lisätietoja jäsenyrityksille extranet-sivuilla.