Ritva Nousiainen Tuusulasta:

Liitosta on ollut ihan oikeasti apua

Ritva Nousiainen Hovi-Pesusta on täysin vakuuttunut siitä, että pienen pesulan kannattaa kuulua Tekstiilihuoltoliittoon, sillä pesulayrittäjä ei yksin pärjää pykäläviidakossa.

Hovi-Pesu Ritva Nousiainen-Me olemme saanet Tekstiilihuoltoliitosta ihan oikeasti apua mm. työsuhdeasioissa, kun olemme halunneet hoitaa asiat oikein ja pykälien mukaan.

Hovi-Pesu on 3-4 palkatun työntekijän pesula Hyrylän liikekeskustassa. Pienpesulan valtteja ovat työn laatu sekä nopea ja joustava, mutta silti ihmisläheinen asiakaspalvelu.

Liitossa toimiva Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta on oivallinen apu mahdollisissa ongelmatilanteissa. Pesuprosessin laadunhallintaan on tullut niinikään liitosta uusia välineitä ja laatu jos mikä on tärkeä asia pienille pesuloille.

-Pienten pesuloiden aika ei ole missään nimessä ohitse vaan niitä kuten itsepalvelupesuloitakin tulee taas lisää. Yrittäjäperhe voi työllistää itsensä panostamalla hyvään asiakaspalveluun.

Näin liiton jäseneksi

Liiton jäsenyyttä haetaan sähköisesti täytettävällä ja tulostettavalla jäsenhakemuslomakkeella (pdf-asiakirja) joka lähetetään liiton toimistoon allekirjoitettuna osoitteella: Tekstiilihuoltoliitto ry, Yleinen Teollisuusliitto ry, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Jäsenmaksuperusteet

Jäsenmaksu perustuu jäsenyrityksen edellisen vuoden tuotannon jalostusarvoon, joka koostuu seuraavista tuloslaskelman mukaisista eristä: kokonaispalkat, henkilöstösivukulut, vuokrakulut ja käyttökate.

Jos jalostusarvo on enemmän kuin 55 % yrityksen liike-vaihdosta, ylimenevää osaa ei lueta jäsenmaksun perusteena olevaksi jalostusarvoksi. Mikäli yrityksen liikevaihto on pienempi kuin jalostusarvo, ei sääntöä sovelleta.

Jäsenmaksu sisältää toimialayhdistyksen tai -jaoston ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksuosuudet.

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksu on 0,2 % yrityksen jalostusarvosta tai sitä alemmasta perusteesta. Minimijäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.

Työmarkkinaosuuden sisältävä jäsenmaksu on 0,105 % samasta perusteesta. Tällöin minimijäsenmaksu on 385 euroa vuodessa.

Lisäksi peritään liittymismaksua 100 euroa.

Jäsenmaksu laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on määrältään puolet edellisen vuoden jäsenmaksusta. Toinen erä laskutetaan sen jälkeen, kun jäsenyrityksen antamien tietojen perusteella on määrätty kuluvan vuoden lopullinen jäsenmaksu.

Liite: Jäsenhakemuslomake (pdf-asiakirja)