Työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoalalla noudatetaan kolmea työehtosopimusta:

  • Tekstiilihuoltoliiton, Yhteinen Toimialaliiton ja Teollisuusliiton välistä sopimusta,
  • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja JHL Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton välistä sopimusta, jota sovelletaan kunta-alalla ja
  • puolustusvoimien vaatetuskorjaamoilla omaansa.

Tekstiiliteollisuusliitto ry:n sekä työntekijöitä edustavan Teollisuusliitto ry:n ja toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pro ry:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä saavutetut neuvottelutulokset allekirjoitettiin alkuvuodesta 2020 tekstiilihuoltoalan sanottuja henkilöstöryhmiä koskeviksi uusiksi työehtosopi­muksiksi.

Työntekijöitä koskeva työehtosopimus on voimassa 12.2.2020-31.1.2022 jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeis­tään kahta (2) kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irti­sanottu. Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöiden osalta noudatettavan kemianalan toimihenkilösopimuksen sopimuskausi on 5.2.2020-31.12.2022.

Alaa koskevat työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoala on liittynyt kemianalan toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen liityntäpöytäkirjalla.