Julkiset hankinnat

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat vuonna 2009 toteuttaneet alan palveluyritysten toivomuksesta ja myötävaikutuksella tekstiilipalveluihin tarjouspyyntö- ja sopimusmallit. On sekä tilaajien ja tarjoajien etu, että mahdollisimman laajasti käytetään standardisoituja asiakirjoja, jotka helpottavat tarjousten tekoa ja nopeuttavat päätöksentekoa.

  • Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
  • Liite 2 Tarjoajaa koskevat vaatimukset
  • Liite 3 Palvelua koskevat vaatimukset

Oheiset mallit ovat suositus, mutta ne jättävät tilaa myös asiakaskohtaisiin räätälöinteihin. Mallipohjia kehitetään jatkossa saadun palautteen perusteella.