Eino Roihan rahasto

EINO ROIHAN RAHASTO EDISTÄÄ TUTKIMUSTOIMINTAA

Eino Roihan rahasto on perustettu vuonna 1984 alkuperäisenä tarkoituksenaan edistää tekstiilihuoltoalan aloitetoimintaa. Viimeinen aloitekilpailu järjestettiin vuonna 1994, jonka jälkeen sääntöjä muutettiin. Nykyisin rahaston tarkoituksena on edistää tekstiilihuoltoalan teknistä kehitystä ja tutkimusta sekä alaan liittyvää ympäristönsuojelututkimusta.

Eino Roihan rahasto jakaa hakemuksesta stipendejä ja apurahoja tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä koti- ja ulkomailla tapahtuvan jatko-opiskeluun. Hakuaikaa ei ole, vaan hakemukset käsitellään aina seuraavassa Tekstiilihuoltoliitto ry:n hallituksen kokouksessa. Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää osoitteeseen: toimisto@tekstiilihuoltoliitto.fi.

Vuonna 2021 rahoitettu opinnäytetyö:

Vuonna 2020 rahoitettu opinnäytetyö: