Liity mukaan

Tekstiilihuoltoliitto ry tarjoaa useita eri palveluita pesula- ja tekstiilinvuokraustoimintaa harjoittaville yrityksille ja tekee paljon työtä koko alan eteen.

Liitto tarjoaa mm. seuraavia palveluja:

Työsuhdeasiat ja työnantajuus

 • Tekstiilihuoltoliitto ry solmii  kaikkia alan työnantajia velvoittavat, yleissitovat työehtosopimukset ammattiliittojen kanssa
 • avustaa jäsenyrityksiä työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • tarjoaa tietoa ajankohtaisista asioista ja lakimuutoksista liittyen työsuhteisiin työnantajavelvoitteisiin
 • kouluttaa jäsenyrityksiä edellä mainituilla aihealueilla ja antaa asiantuntija-apua yrityksissä esiintyvissä erimielisyystapauksissa.

Lisäksi Tekstiilihuoltoliitto ry tarjoaa jäsenille alennettuun jäsenhintaan apua työsuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä niin yleisessä tuomioistuimessa kuin työtuomioistuimessakin.

Kansallinen ja eurooppalainen vaikuttaminen

 • Tekstiilihuoltoliitto ry seuraa aktiivisesti alaa koskevaa kansallista ja eurooppalaista lainsäädännön valmistelua sekä antaa pyydettäessä lausuntoja lakiluonnoksiin.
 • Tämän lisäksi liitto tekee tarvittaessa itsenäisiä ja yhteisiä kannanottoja sekä muuta vaikuttamistyötä yhdessä Euroopan tekstiilihuoltoalan kattojärjestön ETSA:n ja muiden kansallisten tekstiilihuoltoalan järjestöjen kanssa.
 • Liitto seuraa myös tiiviisti alan toimintaympäristön muutoksia, ja osallistuu tarvittaessa keskusteluun merkittävien sidosryhmien kanssa.

Koronakriisin aikana Tekstiilihuoltoliitto kävi tiivistä vuoropuhelua useiden ministeriöiden sekä huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Lisäksi liitto osallistui ETSAn ja Saksan tekstiilihuoltoliiton välityksellä Eurooppalaiseen vaikuttamistyöhön tekstiilihuoltoalan toimintaedellytysten turvaamiseksi.

pesula- ja tekstiilinvuokraus-toiminnan kustannusindeksi

 • Tekstiilihuoltoliitto ry julkaisee yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kahdesti vuodessa pesula- ja tekstiilinvuokraustoiminnan kustannusindeksin.

Hygieniastandardin RABC-ohjeistus

 • RABC-valvontajärjestelmän sertifiointi standardin SFS EN 14065 mukaan takaa tekstiilihuollon yritykselle luotettavan tiedon järjestelmänsä suorituskyvystä ja vaatimustenmukaisuudesta. Riskienhallintaan sekä mikrobiologisen puhtauden valvontaan suunniteltu järjestelmä (RABC-järjestelmä) auttaa tekstiilihuollon toimijaa prosessien hallinnassa, valvonnassa ja varmennuksessa. Tekstiilihuoltoliitto ry Ylläpitää Tekstiilihuoltoalan hygieniastandardin RABC-ohjeistusta.

Suuri osa terveydenhuollon-, elintarvike- ja farmasia-alan toimijoista edellyttää tekstiilihuoltopalvelun toimittajalta järjestelmää, jolla taataan tekstiilien visuaalinen ja mikrobiologinen puhtaus. Standardin mukaan sertifioitu valvontajärjestelmä luo kilpailuetua yritykselle.

Tekstiilihuoltoalan standardisointi

 • Pesula- ja tekstiilinvuokraustoimintaa säätelee useat standardit. Niitä uudistetaan ja uusia luodaan jatkuvasti. Standardisointityöhön vaikuttaa välillisesti useat tahot, joiden intresseissä ei ole aina Tekstiilihuoltoalan etu. Siksi Tekstiilihuoltoliitto ry osallistuu aktiivisesti yhdessä Euroopan kattojärjestön ETSA:n ja muiden kansallisten tekstiilihuoltoalan järjestöjen kanssa standardisointityön seurantaan ja siihen vaikuttamiseen.

Viimeisin onnistuminen Euroopan kansallisten tekstiilihuoltoalan liittojen yhteisessä standardisointiin vaikuttamistyössä oli estää vaihdettavat eteismatot kieltävän standardin muodostuminen.

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta

 • Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta on Suomen ensimmäinen, vuonna 1952 perustettu, kuluttaja-valituslautakunta, jolta saa riitatilanteessa nopeasti asiantuntijoiden tekemän ratkaisun. sekä kuluttaja- että yritysasiakas voi pyytää lautakunnalta tekstiilihuoltoliiton jäsenyritystä sitovan päätöksen.

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunnan ehdoton etu on käsittelyaikojen nopeus verrattuna muihin kanaviin. Etu jäsenille on myös siinä, että käsittely jäsenelle maksaa 20 euroa, kun se muille maksaa 200 euroa!

Tekstiilihuoltoalan osaamisen kehittäminen

 • Tekstiilihuoltoliitto ry pitää tiivistä yhteyttä alan koulutuslaitoksiin. Liitto käy myös vuoropuhelua toisen asteen koulutuksen kehittämisestä vastaavien poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa.

Tekstiilihuoltoliitto ry on juuri aloittanut uuden vesipesun oppikirjan julkaisutyön!

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijaseminaarit

 • Tekstiilihuoltoliitto ry Järjestää liittokokousten yhteydessä vuosittain kaksi asiantuntija-seminaaritilaisuutta, yhden keväällä ja yhden syksyllä. Seminaarien ohjelma on suunnattu juuri tekstiilihuoltoalan ammattilaisille.

Viimeisten vuosien asiantuntijaesityksiä ovat olleet muun muassa: Tekstiilihuollon koulutus huomenna, Energiamuotojen tulevaisuus ja verotus, Tekstiilien kierrätysvaatimukset, Tekstiilien otsonointi, Mikrobiologiset ja kemialliset haittatekijät tekstiilihuoltotyössä sekä Asbestiriskien hallinta kaivosten työvaatteiden varustehuollossa.

Oppaita, ohjeita ja työkaluja jäsenistölle

 • Liitto julkaisee oppaita ja ohjeita jäsenistön ja jäsenistön henkilöstön tueksi sekä jäsenistön asiakkaiden tueksi. Oppaat ovat käsitelleet mm. tekstiilihuoltoa eri tuoteryhmissä.

Koronakriisin aikaan liitto julkaisi Suositusohjeet työpaikoille SARS-CoV-2-viruksen varalle.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

 • Tekstiilihuoltoliitto ry luotaa alan toimintaympäristöä ja sen muutoksia jäsenyritysten näkö-kulmasta ja osallistuu yhteis-eurooppalaisiin tutkimuksiin. Lisäksi liitto osallistuu valikoi-tuihin kansallisiin ja kansain-välisiin tutkimus- ja kehittämis-hankkeisiin.

Tällä hetkellä käynnissä on mm. selvitys mikrobiologisten uhkien, kuten SARS-COV-2-viruksen, tarttuminen tekstiileihin ja selviytyminen pesussa; asbestille altistuneiden tekstiilien ja työvaatteiden huolto sekä NACE-koodiston päivittäminen ja yhtenäistäminen Euroopan laajuisesti.

Hae tekstiilihuoltoliiton jäsenyyttä

Liiton jäsenyyttä haetaan sähköisesti täytettävällä ja tulostettavalla jäsenhakemuslomakkeella (docx-asiakirja) joka lähetetään liiton toimistoon allekirjoitettuna osoitteella: Tekstiilihuoltoliitto ry, Kumitehtaankatu 5 A 4, 04260 KERAVA.