Standardisointi

Tekstiilihuoltoalaa säätelevät erilaiset standardit, jotka säätelevät materiaaleja, tuotteita ja toimintoja. Tekstiilihuoltoliitto ry osallistuu standardointityöhön sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Suomessa tekstiilihuoltoalaa koskevaa standardisointia Tekstiilihuoltoliitto hoitaa yhdessä SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY:n kanssa. Standardeja laaditaan kuiduille, kankaille ja nahalle sekä niistä valmistettaville tuotteille. Standardit parantavat tuotteiden laatua ja turvallisuutta tekstiilituotantoketjussa ja helpottavat alan kansainvälistä kauppaa. Tekstiilialan standardisointityötä SFS:ssä tekevät Tekstiilialan standardisointiryhmät, joihin myö syritykset voivat liittyä.

Kansainvälisesti – EU ja muu maailma – Tekstiilihuoltoliitto hoitaa standardisointia yhdessä Euroopan tekstiilihuoltoliitto ETSA:n sekä muiden maiden kansallisten tekstiilihuoltoalan järjestöjen kansa. Työ käsittää standardisoinnin valmistelutyön seurantaa ja siihen osallistumista sekä standardisointiin liittyvän lainsäädännön laatimisen seurantaa ja siihen vaikuttamista. Joissain tapauksissa Tekstiilihuoltoliitto on yhdessä muiden kansallisten järjestöjen kanssa palkannut yhteisen asiamiehen toimimaan Brysselissä standardisointiin ja lainsäädäntöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Tekstiilihuoltoa välillisesti koskevien lukuisten standardien lisäksi alaa säätelee Tekstiilihuollon hygieniastandardi (SFS-EN 14065), joka koskee elintarvike- farmasia-, lääkintä- ja kosmetiikka-alalla sekä terveydenhuollossa käytettävien tekstiilien mikrobiologista puhtautta.