Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

Tekstiilihuoltoliitto ry on laatinut seuraavat tekstiilihuoltoalan yleiset toimitusehdot, jotka kuluttaja-asiamies on tarkastanut:

1. Asiakkaalle annetaan pestäviä tuotteita vastaanotettaessa kuitti, josta ilmenee pesun laatu ja toimitusaika sekä kemiallisen pesun osalta lisäksi vaatteiden laji ja määrä.

2. Jos pestävä tuote on poikkeuksellisen arvokas, tehdään siitä asiakkaan allekirjoituksella varmistettu merkintä vastaanottokuittiin.

3. Pyykki lasketaan aina pesulassa. Asiakkaan toivotaan liittävän itse laatimansa pesuluettelo pyykin mukaan. Jos asiakkaan pesuluettelo eroaa tekstiilihuoltoalan tarkistuksesta tai jos sitä ei ole, on pesulan laskenta sitova.

4. Pesula noudattaa tuotteeseen kiinnitettyä hoito-ohjetta. Jos kiinteä hoito-ohjemerkintä puuttuu tai on ilmeisesti virheellinen, pesula valitsee ammatillisen arvioinnin perusteella pesutavan.

5. Jos asiakas haluaa pesun suoritettavaksi, vaikka pesula on ilmoittanut epäilevänsä, että hyvän pesutuloksen aikaansaaminen ei ole mahdollista tai tuote voi vaurioitua, vastaanottokuittiin liitetään kirjallinen varaus, josta ilmenevät ne mahdolliset seikat, joista pesula ei vastaa.

6. Pestyt tuotteet luovutetaan sovittuna aikana. Viivästyksen sattuessa pesula korvaa asiakkaalle viivästyksen vuoksi tarpeellisten toimenpiteiden sekä hyödyttömiksi käyneiden tarpeellisten toimenpiteiden aiheuttamat menot. Jos pesula käyttää alihankkijoita, vastaa se myös näiden aiheuttamasta viivästyksestä. Pesula ei ole korvausvelvollinen, jos viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta tapahtumasta, johon pesula tai alihankkija ei ole voinut vaikuttaa ja jota ei ole voitu ennakolta arvata pestäviä tuotteita vastaanotettaessa.

7. Pesula vastaa niistä vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä tai väärästä pesumenetelmästä ja korvaa kadonneen tai vaurioituneen tuotteen sen jäljellä olevan käyttöarvon ns. nykyarvon mukaisesti sekä mahdollisesti palauttaa perityn pesumaksun. Nykyarvon laskemisperusteet ovat pyynnöstä nähtävissä pesulassa.

8. Pesula lunastaa tuotteen itselleen täyden korvauksen tapauksessa.

9. Jos pestyjä tuotteita ei ole noudettu kolmen (3) kuukauden kuluessa vastaanottokuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä, pesulalla on oikeus periä varastointikuluna 20 % pesulamaksusta. Jos tuotteita ei ole noudettu yhden (1) vuoden kuluttua vastaanottokuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä, pesulalla on oikeus vapaasti määrätä tuotteista, jos niillä ei ole sanottavaa myyntiarvoa. Muussa tapauksessa pesulan tulee ilmoittaa asiakkaalle kolme (3) kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

10. Valitukset tuotteiden puuttumisesta tai vaihtumisesta on tehtävä välittömästi niiden lunastamisen yhteydessä sekä työn laatua koskevat valitukset ennen tuotteiden käyttöönottoa. Valitukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa, normaalisti 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, ja viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun tavara luovutettiin asiakkaalle.