Mikrobiologinen puhtaus

Hygieniastandardin (EN-SFS 14065) soveltamisohjeet Suomessa ja pesuprosessin laadunvarmistus

Tekstiilihuoltoalalla huollettujen tekstiililien mikrobiologisen puhtauden hallinta ja pesuprosessin laadunvarmistus

Pesulahygienian kaksi keskeistä periaatetta ovat
1. Tekstiilien desinfektion varmistaminen pesuprosessissa
2. Tekstiilien uudelleen kontaminoitumisen estäminen pesuprosessin jälkeen

Pesuprosessin toimivuus eli desinfektiokyky voidaan todentaa bakteeritestikankaan avulla ja huuhteluvesinäytteillä. Tekstiilien uudelleen kontaminoituminen voidaan estää asianmukaisilla toimintatavoilla, jotka on kuvattu ja joiden noudattamista seurataan järjestelmällisesti.

EN-SFS 14065

Standardi EN-SFS 14065 koskee tekstiileitä, joita käytetään farmasia-alalla, lääkintäalalla, elintarvikealalla, terveydenhuollossa ja kosmetiikka-alalla. Soveltaessaan standardia tekstiilihuoltoalan tulee määritellä, mitä tuoteryhmiä tekstiilihuoltoalassa pestään ja kuuluvatko ne standardin piiriin. Määrittelyssä otetaan huomioon se, missä tekstiileitä käytetään, miten ne likaantuvat ja mitkä ovat asiakkaan vaatimukset.

Tekstiilihuoltoliiton Hygieniatoimikunta on päivittänyt ja yhdistänyt aikaisemman standardin soveltamisohjeen (Pesuloiden RABC) ja tätä täydentävään pesuprosessin laadunvarmistusohjeen nyt yhdeksi dokumentiksi.

Dokumentissa esitettyjä toimenpiteitä ja mainittuja raja-arvoja on pidettävä minimivaatimuksina, jotka tekstiilihuoltoalan asiakkaiden vaatimuksista, arvioiduista riskeistä ja yrityksen omista tavoitteista riippuen voidaan luonnollisesti ylittää. 

Löydät linkin takaa laadunvarmistustaulukon kolmessa eri muodossa. Käytä sitä, joka on itsellesi helpoin muokata. Tiedostot on tarkoitettu vain jäsenille. Vaatii kirjautumisen.