Ostajan opas – työvaate

Mitä jokaisen yrityksen pitää tietää työvaatetuksesta ja työvaatteiden huollosta? Mitä työvaatteiden tarvekartoituksessa on selvitettävä? Onko mahdollisia yritys- tai toimialakohtaisia erityisvaatimuksia työ- ja tai suojavaatteille?

Työvaatevuokrauksen ja -hankinnan ostajanopas käy lyhyesti ja tehokkaasti läpi keskeisimmät asiat, joita yrityksen on hyvä ottaa huomioon hankkiessaan uusia työvaatteita. Oppaan avulla yritys voi helpommin päättää, hoitaako työvaatehuolto itse vai turvautuako tehokkaasti toimivaan luotettavaan kumppaniin, ja omistaako vaatteet itse vai onko vuokrauspalvelu omaan tarpeeseen tehokkaampi tapa.