Laadunhallinta

Tekstiilihuoltoalan laadunhallintajärjestelmä

Vuonna 2002 ensimmäisen kerran julkaistu SFS-EN 14065 hygieniastandardi on uudistettu vuonna 2016.

Uudistetun standardin rakenne on pyritty luomaan aiempaa selkeämmäksi ja se sisältää myös opastavia liitteitä. Koska suuri osa tekstiilihuoltoalan toimijoista joko noudattaa standardia tai on sertifioinut prosessinsa sen mukaisesti, ei erillistä ohjetta standardin mukaisen laatujärjestelmän käyttöönotolle tai laadinnalle ole enää ollut tarpeen tehdä.

Tekstiilihuoltoliiton Hygieniatoimikunta on päivittänyt ja yhdistänyt aikaisemman standardin soveltamisohjeen (Pesuloiden RABC) ja tätä täydentävään pesuprosessin laadunvarmistusohjeen nyt yhdeksi dokumentiksi.

Omavalvontaan perustuvan järjestelmän ulkoisen tahon auditointi tuli mahdolliseksi vuonna 2005. Kemiallista pesua koskeva vastaava laatujärjestelmä valmistui 2004. Kemiallisella puolella painotetaan ensisijaisesti ympäristö- ja työsuojeluasioita sekä niiden hyvää hallintaa.

Tekstiilihuoltoliitolla on Suomessa keskeinen rooli hygieniatason määrittämisessä. Liiton hygienia toimikunnan riskein hallinnan toiminta antaa turvan sille, että tekstiilihuoltopalveluja tarjoavien toimijoiden ei itse pidä alusta asti miettiä kuinka hygienialaatu turvataan, vaan asia on yhdessä pohdittu ja suunniteltu. Tekstiilihuoltoliitto ry:n Hygieniatoimikunta on kansainvälisesti katsottuna harvinaisen kustannustehokas tapa tarjota alan yrityksille koordinoitua riskienhallinnan palvelua. Ja erityisesti se on asiakkaan turvaksi siellä, missä korkeaa hygieniaa vaaditaan kuten elintarviketeollisuudessa ja terveydenhuollon sektoreilla.
Matti Johansson, toimitusjohtaja, Oulun Keskuspesula

SFS-EN 14065

Tekstiilihuollon hygieniastandardi (SFS-EN 14065) koskee elintarvike- farmasia-, lääkintä- ja kosmetiikka-alalla sekä terveydenhuollossa käytettävien tekstiilien mikrobiologista puhtautta.

Tulossa oleva kemiallisen pesun ohjeistus liittyy ennen muuta perkloorietyleenin (PER) kulutuksen seurantaan ja pesuprosessista tulevien jätteiden jatkokäsittelyyn. Kyse on pesuloiden omavalvontaan perustuvasta järjestelmästä kuten vesipesupuolellakin.

PER:iä on käytetty liottimena kemiallisessa pesussa jo puoli vuosisataa, eikä sille ole onnistuttu kehittämään todellista vaihtoehtoa. Tänä aikana opittu hallitsemaan perrin haitallisia ominaisuuksia ja hyödyntämään sen hyvät puhdistusominaisuudet. Liuottimien käyttöön liittyvät normit ovat kuitenkin jatkuvasti tiukentuneet.

Kemiallisen pesun laadunhallintaan valmistellaan standardia, jolloin tekstiilihuoltoalat voivat hakea sertifikaattia omalle laatujärjestelmälleen vesipesun tapaan.

Myös poikkeustilanteita varten

Laatujärjestelmää tarvitaan varmistamaan tekstiilihuoltoalan toimintaa poikkeustilanteissa. Tällöin on tiedettävä, mitä tehdään ja miten asioita ryhdytään korjaamaan. Tavoitteena on, että poikkeavat tilanteet eivät pääse uusiutumaan.

Laadunhallintajärjestelmälle voidaan hankkia tarvittaessa ulkopuolinen hyväksyntä. Hyväksyjänä voi toimia asiakas tai järjestelmälle voidaan hakea ns. omaehtoinen sertifikaatti, jonka antaa tähän valtuutettu kolmas osapuoli.

Laadunhallintajärjestelmään on mahdollista liittää myös ympäristökysymyksiä.