Tekstiilihuoltoalan työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoalalla noudatetaan kolmea työehtosopimusta:

  • Tekstiilihuoltoliiton, Yhteinen Toimialaliiton ja Teollisuusliiton välistä sopimusta,

  • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja JHL Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton välistä sopimusta, jota sovelletaan kunta-alalla ja

  • puolustusvoimien vaatetuskorjaamoilla omaansa.

Tekstiiliteollisuusliitto ry:n sekä työntekijöitä edustavan Teollisuusliitto ry:n ja toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pro ry:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä saavutetut neuvottelutulokset allekirjoitettiin loppuvuonna 2017 tekstiilihuoltoalan sanottuja henkilöstöryhmiä koskeviksi uusiksi työehtosopi­muksiksi. 

Työntekijöitä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.1.2018-31.12.2020 jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeis­tään kahta (2) kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irti­sanottu. Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöiden osalta noudatettavan kemianalan toimihenkilösopimuksen sopimuskausi on 1.12.2017-30.11.2020.