30.8.2021 / Tekstiilihuoltoliitto

Tekstiilihuoltoliitto ry:n syyskokouksen 27.8.2021 päätökset

Tekstiilihuoltoliitto ry:n syyskokous pidettiin perjantaina 27.8.2021 Oulussa.

Syyskokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 8 §:n mukaiset syyskokousasiat sekä asiantuntijalautakunnan jäsenten valinta vuodelle 2022.

Syyskokous vahvisti vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenmaksuperusteet ja muut maksut hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksuperusteet ja muut maksut pysyvät ennallaan vuodesta 2021.

Hallitus

Syyskokous valitsi vuoden 2022 hallituksen seuraavasti:

puheenjohtaja

 • Samuli Remes, Laatupesu Ky

varapuheenjohtaja

 • Kim Nordberg, Elis Textile Service Oy

varsinaiset jäsenet

 • Tuija Hiltunen, Itä-Suomen Tekstiilihuolto Oy
 • Matti Johansson, Oulun Keskuspesula Oy
 • Milko Liedes, Kannuksen Keskuspesula Oy
 • Päivi Mansikkamäki, Mr Washingman Oy
 • Jori Rusanen, Rusanen MicroClean Oy
 • Terhi Tuomainen, Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy
 • Altti Väinölä, Laivapesu Oy Finnwash

yleisvarajäsenet

 • Annaleena Laakso, Pro-Kaks Oy
 • Jari Mäkeläinen, Vistan Pesula Oy
 • Sari Jokinen, Puhdaspalvelu FI Oy
 • Juha Kosonen, Puolustusvoimien Vaatetuskorjaamo

Tilintarkastaja

Syyskokous päätti, että vuoden 2022 tilintarkastajaksi valitaan Digital Audit Company Oy, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Valtteri Peltoranta, HT ja varatilintarkastajaa ei valita.

Asiantuntijalautakunta 2022

Syyskokous valitsi Tekstiilihuoltoliitto ry:n Asiantuntijalautakunnan jäsenet vuodelle 2022 seuraavasti:

Tekstiilihuoltoalan edustajat

 • Toimitusjohtaja Tuija Hiltunen, Itä-Suomen Tekstiilihuolto Oy
 • Tekstiili-insinööri Päivi Mansikkamäki, Mr Washingman Oy
 • Tekstiiliteknikko AMK Kirsi Miettinen, Laatupesu Oy

Pysyväisedustajat

  Kuluttajatutkimuksen edustaja

 • Projektisuunnittelija Kristiina Aalto, Kuluttajatutkimuskeskus, puheenjohtaja

  Tekstiiliteknologian edustaja,

 • projekti-insinööri Tiina Ylinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
  varalla projekti-insinööri Maria Änkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

  Tekstiiliteollisuuden edustaja

 • ryhmäpäällikkö Satu Nissi-Rantakömi, S-ryhmä