6.5.2019 / Tekstiilihuoltoliitto

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2019

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan 1.6.2019. Palkkoja korotetaan 1.6.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,8 %. Työnvaativuusluokkapalkkoja ja nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja korotetaan 1,2 %.

Tekstiilihuoltoliitto ry 6.5.2019