29.11.2018 / Tekstiilihuoltoliitto

Tekstiilihuoltoliitto ry:n syyskokouksen 28.11.2018 päätökset

Tekstiilihuoltoliito ry:n syyskokous pidettiin 28.11.2018 Helsingissä.

Syyskokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 8 §:n mukaiset syyskokousasiat sekä asiantuntijalautakunnan jäsenten valinta vuodelle 2019.

Syyskokous vahvisti vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenmaksuperusteet ja muut maksut hallituksen esityksen mukaisesti (liitteet 1-3). 

Syyskokous valitsi vuoden 2019 hallituksen seuraavasti:

Puheenjohtaja
Samuli Remes
Laatupesu Ky

Varapuheenjohtaja
Kim Nordberg
Berendsen Textile Service AB 

Varsinaiset jäsenet                    Yleisvarajäsenet

Pasi Halonen                                 Jari Mäkeläinen
Pesuleenat Oy                               Vistan Pesula Oy

Päivi Mansikkamäki                       Altti Väinölä
Mr Washing Man Oy                    Laivapesu Oy Finnwash 

Milko Liedes                                  Sari Jokinen
Kannuksen Keskuspesula Oy         Puhdaspalvelu FI Oy

Terhi Tuomainen
Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy

Matti Johansson
Oulun Keskuspesula Oy

Tuija Hiltunen
Itä-Suomen Tekstiilihuolto Oy

Jori Rusanen
Rusanen MicroClean Oy


Syyskokous päätti, että vuoden 2019 tilintarkastajaksi valitaan Digital Audit Company Oy, joka nimeää vastuullisen tilintarkastajan Pekka Valtteri Peltoranta, HT ja, että varatilintarkastajaa ei valita.

Asiantuntijalautakunta 2019

Syyskokous valitsi Tekstiilihuoltoliitto ry:n Asiantuntijalautakunnan jäsenet vuodelle 2019 seuraavasti:

Tekstiilihuoltoalan edustajat

Toimitusjohtaja Tuija Hiltunen,Itä-Suomen Tekstiilihuolto Oy

Tekstiili-insinööri Päivi Mansikkamäki, Mr Washing Man Oy

Tekstiiliteknikko AMK Kirsi Miettinen, Laatupesu Ky 

Kuluttajatutkimuksen edustaja

Projektisuunnittelija Kristiina Aalto

Kuluttajatutkimuskeskus 


Tekstiiliteknologian edustaja

DI Tutkija Arja Puolakka, 

Tampereen teknillinen yliopisto/Kuitumateriaali¬tekniikka

Tekstiiliteollisuuden edustaja

Standardisointipäällikkö Satu Nissi-Rantakömi, 

Suomen Tekstiili & Muoti ry

Asiantuntijalautakunnan puheenjohtajana jatkaa Kristiina Aalto, Kuluttajatutkimuskeskus 

Tekstiilihuoltoliitto ry 29.11.2018