Turvallisuusraportointi

Turvallisuusraportointi

Ilmoita tällä lomakkeella havaitsemastasi vaaratekijästä, tapahtuneesta ns. läheltä piti – tilanteesta, työturvallisuusepäkohdasta tai muusta tapahtumasta, johon on liittynyt ilmeinen turvallisuusuhka ja josta muiden tekstiilihuoltoalan yritysten on hyvä saada tietää. Näin pystymme yhdessä tekemään alasta turvallisemman ja parantamaan alan yritysten menestystekijäitä.

Lähetä täytetty lomake Tekstiilihuoltoliitoon, toimisto@tekstiilihuolto.fi.